<![CDATA[ROSEATE TERN LIFE PROJECT - News]]>Thu, 03 Aug 2017 09:39:57 -0700Weebly<![CDATA[Cemlyn:¬†News travels¬†fast amongst the birdwatching community]]>Thu, 03 Aug 2017 15:27:20 GMThttp://roseatetern.org/news/cemlyn-news-travelsNews travels fast amongst the birdwatching community- bad news even faster. 
​It’s very, very quiet at Cemlyn.


Earlier this year and following a run of excellent breeding seasons, North Wales WildlifeTrust with help from the Roseate Tern LIFE Project, installed rafts on Cemlyn lagoon.  This was a pro-active measure to encourage Common terns, protect breeding birds against predation and to relieve nest site ‘pressure’ given the continued expansion of the Sandwich Tern colony.   Our early optimism for the 2017 breeding season was premature and we are very sad to report that despite a good start, 2017 has been a very difficult year and the terns have abandoned nesting and dispersed.

From mid-May onwards, it became obvious that Cemlyn’s lagoon islands were being harassed by otters – a species that just like the terns, benefits from strong legal protection. Initially, the predation targeted black-headed gull nests however, the disturbance and panic created by these predators kept the gulls and the terns off the islands their nests for long periods, often during wet or cold nights. Concerted and prolonged predation of protected species by another protected species presents a complex management dilemma for North Wales WildlifeTrust.
Picture
Cemlyn (c) North Wales Wildlife Trust
Following discussion with Natural Resources Wales, a number of attempts were made to deter the predators but these were generally unsuccessful. As the breeding season progressed the nesting terns became increasingly unsettled and the many nests that were abandoned created additional opportunities for predation by corvids and the large gulls. The main part of the tern colony was largely abandoned by 17th June however, Common, Arctic and Sandwich Terns continued to try to nest on the smaller island in the lagoon.  Despite the erection of a protective fence, these remaining birds subsequently deserted as well.

Predation and disturbance by land mammals and birds on such a scale is not a unique event at Cemlyn or other colonies; the last such events at Cemlyn were in 2007 and 2008. Where the main ‘culprits’ were heron and geese. The key thing now, as then, is that North Wales Wildlife Trust anticipate and respond to the threat of predation.  Longer term plans and measures for protecting the colony will be put in place before the return of the terns in the Spring of 2018. Working with other organisations with experience of dealing with such issues, we will put in place a series of measures to ensure that the Cemlyn terns get as much protection and the best breeding chances possible; these measures will of course, be appropriately licenced and consented by the Natural Resources Wales as the statutory environmental and species licensing authority.
Picture
Sandwich terns at Cemlyn (c) North Wales Wildlife Trust
Most of the adult terns, having abandoned breeding, are now moulting and have dispersed away from Cemlyn. They continue to take advantage of and feed off the shoals of sandeels and whitebait around Anglesey’s coasts. In the few short weeks of our summer, the small fish stocks around Anglesey’s coasts will give them the strength and nutrition for the long journey south.

We are asking our coastal communities, sea anglers, walkers on the Anglesey Coastal Path and our wildlife watchers to keep an eye out for large flocks of Sandwich terns – it would be interesting to know where they spend time before the long migration south for winter.

Guest Blog by Alison - 
Roseate Tern Community Engagement Officer
]]>
<![CDATA[Cemlyn: Mae newyddion yn trafaelio yn cyflym yng nghymuned adarwyr]]>Thu, 03 Aug 2017 15:02:04 GMThttp://roseatetern.org/news/cemlyn-mae-newyddion-yn-trafaelio-yn-cyflym-yng-nghymuned-adarwyrMae newyddion yn trafaelio yn cyflym yn nghymuned yr adarwyr – newyddion drwg hyd yn oed yng hynt.  Yn Cemlyn mae hi ‘n dra ddistaw.

​Yn gynharach eleni ac yn dilyn amrediad o dymhorau bridio gwych,  gosodwyd Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, gyda chymorth gan Prosiect LIFE y Môr-wennol wridog, rafftiau ar y lagŵn yng Nghemlyn.  Mesur gweithredol oedd hyn i annog y môr-wennol gyffredin, i amddiffyn adar bridio yn erbyn cael eu rheibio ac i leddfu “pwysa” ar y safle nythu gan fod nythfa’r môr-wennoliaid pigddu yn tyfu’n gyson.  Cynamserol roedd ein gobeithion cynnar am 2017 ac rydym yn dra siomedig i orfod adrodd, er y cychwyniad da, y bod 2017 wedi bod yn flwyddyn anodd dros ben ac mae’r môr-wennoliaid wedi gadael eu nythod ac wedi gwasgaru.

O ganol mis Mai ymlaen,  fe ddaeth hi yn amlwg fod yr ynysoedd yn y lagŵn yng Nghemlyn yn cael eu poenydio gan ddyfrgwn – rhywogaeth sydd , fel y môr-wennoliaid, yn elw o amddiffyniad llywodraethol gre.   Yn y dechrau targed yr ysglyfaethu oedd nythod y gwylanod penddu ond, fe oedd yr aflonyddwch a’r cynnwrf oedd wedi gael eu creu gan y rheibwyr hyn wedi cadw’r gwylanod ar môr-wennoliaid i ffwrdd o’r ynysoedd a’i nythod am gyfnod maith, yn aml ar nosweithiau gwlyb ac oer.  Mae ysglyfaethu cytunedig ac hir dymor o rywogaethau amddiffynnol gan rywogaethau amddiffynnol arall yn creu penbleth rheolaeth cymhleth i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru.
Picture
Cemlyn (c) North Wales Wildlife Trust
Yn dilyn trafodaethau hefo Cyfoeth Naturiol Cymru,  gwneuthum nifer o ymdrechion i rwystro y rheibwyr ond ar y cyfan profodd rhain yn aflwyddiannus.  Fel aeth y tymor bridio yn ei flaen fe aflonyddodd y môr-wennoliaid yn fwy-fwy ac fe grëwyd y nifer y nythod gweigion  ragor o gyfleodd o reibio gan frain a gwylanod mawr.  Cafwyd y rhan fwyaf o’r prif ddarn y cytref môr-wennoliaid ei adael erbyn 17ain o Fehefin ond, fe ymdrechodd môr-wennoliaid cyffredin, y Gogledd a’r bigddu nythu ar yr ynys leiaf yn y lagŵn.   Er bod yna ffens wedi eu chodi i amddiffyn yr adar, yn y diwedd fe adawodd yr adar hyn hefyd .
 
Nid yw rheibio ac aflonyddwch gan famaliaid y tir ac adar ar ffasiwn raddfa mor unigryw yng Nghemlyn neu gytrefi eraill; y digwyddiadau tebyg blaenorol yng Nghemlyn oedd yn 2007 a 2008.  Yr adeg hyn y prif “droseddwyr” oedd crehyrod a gwyddau.  Y peth pwysig nawr, fel yr oedd adeg hynny, y dylid Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru ragweld ac ymateb i’r bygythiad o reibio.  Fe fydd cynlluniau a mesuriadau  hir dymor i amddiffyn y cytref mewn lle cyn i’r môr-wennoliaid ddychwelyd yn y Gwanwyn o 2018.  Drwy gyd-weithio hefo mudiadau eraill gyda phrofiadau yn y maes hyn, fe fyddem yn gosod cyfres o fesurau mewn llaw er mwyn sicrhau y bydd môr-wennoliaid Cemlyn yn cael cyn gymaint o amddiffyniad ar siawns gorau o fridio a sydd bosib; wrth gwrs fe fydd y mesurau hyn  yn cael eu trwyddedu’n briodol ac wedi eu caniatáu gan Gyfoeth Natur Cymru fel y awdurdod statudol amgylcheddol a trwyddedu rhywogaeth .
Picture
Sandwich terns at Cemlyn (c) North Wales Wildlife Trust
​Wedi rhoi gorau i fridio mae oedolion y môr-wennoliaid nawr yn bwrw eu plu ac wedi symud i ffwrdd o Gemlyn .  Maent yn parhau i fwydo ar y heigiau o lymrïaid a silod mân o gwmpas arfordiroedd  Ynys Môn.  Yn yr wythnosau byr o’n Haf, mae’r nifer o bysgod o gwmpas arfordiroedd Ynys Môn yn rhoi nerth a maeth iddynt am y siwrnai hir i’r De.

Rydym yn gofyn i’n cymunedau arfordirol, pysgotwyr môr, cerddwyr ar Lwybr Arfordirol Môn a ein gwylwyr bywyd gwyllt gadw golwg allan am heidiau o fôr-wennoliaid pigddu – diddorol fydd gwybod ym mhle maent yn treulio amser cyn iddynt fudo i’r de am y gaeaf.    

Guest Blog by Alison - Swyddog Cymunedol y Môr-wennol gwridog       
]]>
<![CDATA[Seabird Cruises in the Firth of Forth]]>Thu, 25 May 2017 14:29:02 GMThttp://roseatetern.org/news/seabird-cruisesAre you interested in seeing some of the stunning seabirds in the Firth of Forth?
Why not consider the RSPB's Seabird Cruises which are available during the summer?


South Queensferry Cruises
Join the RSPB aboard the Maid of the Forth for a 3 hour fun and fact filled trip around the islands of the Forth. 

Starting under the iconic Forth bridges we will sail east past Inchgarvie, Inchcolm and Inchmickery out to our turning point at Inchkeith.  Along the way we are sure to see many of the birds that make up the fantastic seabird colonies found in the forth including puffins, fulmars, eiders and shags as well as seals hauled out on buoys, terns fishing and we may even catch a glimpse of peregrine falcon hunting. 

With in-depth commentary from RSPB experts bringing the environment to life, it’s sure to be a fun and fact filled cruise!

Cruises sail on Sunday 4th June and Sunday 2nd July at 6pm.
Picture
Puffins flying by Ed Marshall (rspb-images.com)
North Berwick Cruise
Hop aboard the ‘Seafari Explorer’ catamaran for a two hour trip around the fascinating Forth islands. 

Sailing from North Berwick harbour we will first head west towards Fidra, said to the inspiration for Robert Louis Stevenson’s treasure island and now a RSPB nature reserve, before turning to head back towards Craigleith and on towards the Bass rock, the world’s largest colony of Northern gannets and ‘one of the wildlife wonders of the world’. 

We will see gannets fishing, seals basking and puffins galore as we see hear and smell the wildlife spectacle that helps make the forth such a special place.

Cruise sails on Saturday 17th June at 6pm.
Cost?
The North Berwick cruise is £20 for adults (RSPB members £18) and £12 for children.
The South Queensferry cruise is £18 for adults (RSPB members £16) and £7 for children. Family tickets (two adults and two children) are £40.
 
To book, visit maidoftheforth.co.uk or for more information call 01324 832853

]]>
<![CDATA[The Plight of the Sandeel!]]>Mon, 22 May 2017 15:22:07 GMThttp://roseatetern.org/news/the-importance-of-sandeelsToday's guest blog is by Lizzy Green and the Sandeel literature review she has been working on:

"I’m a Species and Habitats Officer on the Roseate Tern Life Project in the Nature Recovery Unit and have been working with the RSPB since January 2017.

The main objective of my role is to improve our understanding of tern diets around the British Isles by gathering and synthesising information from the peer-reviewed and grey literature. This involves collating information on what terns are eating, how this varies spatially, temporally and between species, and how this variation in diet affects tern breeding success. I am also analysing the impacts of diet on tern productivity using a long-term data set of Arctic tern chick provisioning from two sites on Anglesey. However, another crucial aspect of my role is gathering ecological information about key prey species for terns, such as the lesser sandeel (Ammodytes marinus).
Picture
Roseate tern with a sandeel (by Brian Burke)
The lesser sandeel is one of the most important prey species for seabirds around the UK, providing a high-lipid food source that, due to its long, thin body shape, is easy for chicks to swallow. However, the availability of sandeels fluctuates between years and can have severe impacts on seabird breeding success, particularly for populations with little or no access to alternative prey. Further, adult sandeels demonstrate limited dispersal ability and high habitat specificity, rendering this species vulnerable to local depletion and climate-driven reductions in their zooplankton prey.

In this literature review I collate information on the ecology, status, and distribution of the lesser sandeel, consider the drivers of inter-annual variation in populations, summarise evidence demonstrating the importance of the species for seabirds and discuss the current and potential impacts of climate change, fisheries and other factors on sandeel populations."
Green, E.2017. A literature review of the lesser (Raitt's) sandeel Ammodytes marinues in European waters.pdf
File Size: 2160 kb
File Type: pdf
Download File

]]>
<![CDATA[Bird's Eye View of a Chenier]]>Thu, 18 May 2017 10:49:03 GMThttp://roseatetern.org/news/birds-eye-view-of-a-chenierDrone Footage of the newly created nesting bund on a chenier in Lymington, gives us an amazing bird's eye view!

It's a good sign that the hand-made and painted common tern decoys are visible from the sky as it means the prospecting terns will also be able to see them and will hopefully consider this place a suitable safe haven to nest!

We'll keep you posted!
]]>